Όροι χρήσης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίας προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Η BOC Products & Services AG σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε και να αντιγράψετε το κείμενο που παρέχεται στην ιστοσελίδα. Ωστόσο, η αποθήκευση ή η αντιγραφή οπτικού υλικού απαγορεύεται, καθώς προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα δικαιώματα που δεν αναφέρονται ρητά διατηρούνται.

 

Κοινή χρήση αρχείων στον προσωπικό χώρο χρήστη

Η ιστοσελίδα της BOC παρέχει σε επιλεγμένους, εγγεγραμμένους χρήστες προσωπικό χώρο, οπού επιτρέπεται η ανταλλαγή αρχείων ("ανέβασμα" και "κατέβασμα"). Σε περίπτωση που ο χρήστης "ανεβάσει" κάποιο περιεχόμενο, θεωρείται δεδομένο πως ο χρήστης εγγυάται πως είναι ο κάτοχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων για το περιεχόμενο που έχει "ανεβάσει" και πως δεν υπάρχουν δικαιώματα που ανήκουν σε τρίτους (πιο συγκεκριμένα, έμπορικά σήματα ή άλλες επωνυμίες, πατέντες, πνευματικά δικαιώματα και παρεπόμενα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικό απόρρητο, προσωπικά δικαιώματα ή δικαιώματα ιδιοκτησίας) τα οποία να παραβιάζονται. Η ευθύνη για τα αρχεία που έχουν "ανεβασθεί" έγκειται στο άτομο ή την ομάδα ατόμων που τα έχει "ανεβάσει". Η BOC δε φέρει καμία ευθύνει για τα δεδομένα που παρέχονται.

 

ADONIS:cloud

ADONIS:cloud is a service of BOC Products & Services AG (hereafter: BOC).
The “ADONIS:cloud 1-Click Try-Out” (hereafter: Try-Out) is not intended for productive use and shall only provide an opportunity to get a first impression of ADONIS:cloud and a brief overview of its functionality.
The Try-Out shall be considered an interactive promotion service based on ADONIS:cloud and example content.
By entering the Try-Out the user agrees to be bound to these terms and conditions.
The Try-Out is free of charge and not bound to any personalized registration. However, in the efforts to improve the service for the Try-Out, BOC may collect anonymous usage statistics, such as the number and load of simultaneous usage for server resource allocation.
During the Try-Out it is possible to save information. But upon closure or time-out of the session all information modeled or stored will be dropped.

 

Αποποίηση εγγύησης και σύνδεσης με άλλες ιστοσελίδες

Η BOC Products & Services AG ενδιαφέρεται για την παροχή σωστών και ολοκληρομένων πληροφοριών. Η BOC Information Technologies Consulting AG δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ή εγγυάται πως κάθε παρεχόμενη πληροφορία είναι ενημερωμένη, σωστή, ή ολοκληρωμένη. Αυτό ισχύει και για όλους τους συνδέσμους στους οποίους αναφέρεται η ιστοσελίδα, άμεσα ή έμμεσα. Η BOC Information Technologies Consulting AG δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών.

Η BOC Products & Services AG διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει το περιεχόπμενο που παρέχεται από την ιστοσελίδα, χωρίς κάποια περαιτέρω ενημέρωση.

Η BOC Products & Services AG δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση βλάβη, κατάχρηση, απώλεια κέρδος η οποία σχετίζεται με την πληροφορία που παρέχεται από την ιστοσελίδα.

 

Πνευματικά δικαιώματα και εμπορικά σήματα

Η BOC, το λογότυπο της BOC, όλα τα προϊόντα, τα ονόματα των προϊόντων και τα λογότυπα των προϊόντων της BOC αποτελούν σήματα κατοχυρωμένα από την BOC Products & Services AG. All rights reserved.

 

Περαιτέρω περιγραφές των προϊόντων και της εταιρείας Further υπόκεινται στα πνευματικά δικαιώματα των αντίστοιχων εταιρειών. Όλα τα εισηγμένα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων παραγωγών. Οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά δεν παραβιάζει τους κανονισμούς περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Η BOC διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει, να βελτιώνει και να επεξεργάζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς κάποια περαιτέρω ανακοίνωση.

 

General Terms and Conditions of the BOC Group

Here you can find our General Terms and Conditions.