Σχετικά με την ιστοσελίδα

Αυτή η ιστοσελίδα έχει οργανωθεί από την


BOC Products & Services AG

Operngasse 20b
1040 Wien
Austria

 

Phone: +43-1-905 10 71-0
Fax: +43-1-905 10 71-1007
eMail: boc(at)boc-group.com 

 

Court of Jurisdiction: Handelsgericht Vienna
Commercial Register Number: FN 262 953x
VAT ID-Nr.: ATU 61826509
Member of the Wirtschaftskammer Vienna

 

Board of Directors:
Dr. Franz Bayer
Dr. Harald Kühn
Dr. Christian LICHKA

 

Τύπος επιχείρησης

Ο όμιλος BOC αποτελεί μία επιχείρηση η οποία ασχόλείται με την παρόχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και με την ανάπτυξη λογισμικού με εκειδίκευση στις λύσεις βασισμένες σε IT διαχείριση. 

 

Τα βασικά

Η ιστοσελίδα της BOC Products & Services AG χρησιμεύει κυρίως ως πηγή πληροφοριών για τους πελάτες μας και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επιπρόσθετα σας παρέχουμε ένα download κέντρογια τους στρατηγικούς εταίρους και τους εγγεγραμμένους χρήστες.

 

Ισότιμη μεταχείριση των δύο φύλων

Όσον αφορά τις περιγραφές σε αρσενικό γένος που χρησιμοποιούνται σε αυτή την ιστοσελίδα, σκοπός μας είναι η αναφορά στο αρσενικό και το θηλικό γένος με παρόμοιο τρόπο.

 

Copyright © BOC Products & Services AG

All rights reserved.Το περιεχόμενο αυτου του κειμένου προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Η χρήση του, καθώς και αλλαγές, περικοπές, βελτιώσεις και τροποποιήσεις χρήζουν τη σύμφωνη στάση της BOC Products & Services AG, Vienna, γραπτώς. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή επιτρέπεται με τον όρο πως η σημείωση σχετικά με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων θα παραμένει στο κείμενο. Οποιαδήποτε δημοσίευση ή μετάφραση υπόκεινται στη γραπτή σύμφωνη στάση της BOC Products & Services AG, Vienna.

 

Εμπορικά σήματα

Η BOC, το λογότυπο της BOC και όλα τα προϊόντα, τα ονόματα των προϊόντων και τα λογότυπα των προϊόντων της BOC αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα από την BOC Products & Services AG  ©BOC Products & Services AG. All rights reserved.

Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία του συγκεκριμένου παραγωγού.